Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Αναρτήσεις στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

Αρ. πρωτ. 152Ακε Πρόεδρε του ΟΠΑΔ


Μέσω του διαδικτυακού τόπου www.diavgeia.gov.gr και στην θέση http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/4%CE%911%CE%A3%CE%9F%CE%A19%CE%A7-%CE%96 μαθαίνουμε για κάποιες δαπάνες του φορέα σας στο Κιλκίς.
Επειδή όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολο στον απλό πολίτη να κατανοήσει που συγκεκριμένα πηγαίνουν αυτά τα χρήματα με την κωδικοποίηση που γίνεται.