Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Αναρτήσεις στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

Αρ. πρωτ. 152Ακε Πρόεδρε του ΟΠΑΔ


Μέσω του διαδικτυακού τόπου www.diavgeia.gov.gr και στην θέση http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/4%CE%911%CE%A3%CE%9F%CE%A19%CE%A7-%CE%96 μαθαίνουμε για κάποιες δαπάνες του φορέα σας στο Κιλκίς.
Επειδή όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολο στον απλό πολίτη να κατανοήσει που συγκεκριμένα πηγαίνουν αυτά τα χρήματα με την κωδικοποίηση που γίνεται.
Επειδή η βασική φιλοσοφία του "Διαύγεια" είναι το να ανακοινωθεί στους πολίτες και να τεθεί στην κρίση τους η κάθε απόφαση του Δημοσίου, πολύ δε περισσότερο όταν αφορά οικονομική δαπάνη.
Επειδή διαπιστώνουμε ότι η υλοποίηση του "Διαύγεια" τείνει τελικά να γίνει ένα ακόμη γραφειοκρατικό εργαλείο (όχι μόνο για την υπηρεσία σας) με τις "ακαταλαβίστικες" για μας και γενικόλογες ανακοινώσεις.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε πως μπορούν οι πολίτες του Κιλκίς (κι όχι μόνο) να ενημερωθούν για τις δαπάνες μέσα από το www.diavgeia.gov.gr και να μαθαίνουν πόσα πλήρωσε ο ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ και σε ποιούς γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, φαρμακεία κλπ, κάθε μήνα ή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αναρτώνται τέτοια έγγραφα ή όχι;
Υποθέτουμε δε ότι τα στοιχεία του λήπτη δημόσιου χρήματος δεν είναι "προσωπικό δεδομένο" κανενός.

Με εκτίμηση
. . . .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου