Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Διαγωνιστική διαδικασία για τις άδειες κινητής τηλεφωνίας


Αρ.Πρωτ. 265Α

Προς ΕΕΤΤ
Υπόψη Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου

Κύριοι,
Σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία για τις άδειες κινητής τηλεφωνίας και την "δημόσια διαβούλευση" που έχει γίνει μέχρι τώρα και συνεχίζεται θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:
1. Σχετικά με τα Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την έκδοση Πληροφοριακού Δελτίου (Σχεδίου Τεύχους Προκήρυξης), σχετικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz επισημαίνουμε ότι προσβάλει την νοημοσύνη μας η κατάθεση "εμπιστευτικών" πληροφοριών από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας στη "διαβούλευση". Τι είδους δημόσια διαβούλευση είναι αυτή όπου οι απόψεις των συμμετεχόντων δεν είναι προσιτές στους υπολοίπους. Αν έχουν να σας πουν κάτι "εμπιστευτικό" οι ετιαρίες κινητής τηλεφωνίας μπορούν να το κάνουν με ξεχωριστές τους επιστολές, παραστάσεις τους κλπ. Όχι προσβάλλοντας τον όρο "δημόσια διαβούλευση" και την νοημοσύνη μας
2. Βλέπουμε στο προτεινόμενο κείμενο (εδώ) ότι οι άδειες τιμώνται από 15,5 έως 20,5 εκατομμύρια ευρώ. Θα ήταν πολύ χρήσιμο για τους πολίτες να ενημερωθούν για το ύψος του τζίρου που πραγματοποιούν οι εταιρίες, τι κέρδη είχαν τα προηγούμενα χρόνια με τη χρήση των αδειών τους, κλπ έτσι ώστε να μπορεί να "εκτιμηθεί" από τον ελληνικό λαό η τιμή της "ενοικίασης" της περιουσίας του που είναι και οι συχνότητες. Τα παραπάνω στοιχεία φυσιολογικά είναι δημοσιοποιημένα μέσω των ισολογισμών και θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τα βρει. Όμως θεωρούμε ότι αυτό είναι πρακτικά δύσκολο ενώ λογικά επιβεβλημένο προκειμένου να σχηματίσουμε άποψη για τα τεκταινόμενα. Οικονομικά στοιχεία πρέπει να καλείτε π.χ το Υπουργείο Οικονομικών να τα καταθέτει ή κατ' ελάχιστον να τα συμπεριλαμβάνετε στα Δελτία Τύπου σας προκειμένου αυτά να έχουν ενδιαφέρον για τους απλούς πολίτες καταναλωτές (π.χ. το Δελτίο Τύπου εδώ δεν έχει να προσφέρει τίποτε στους απλούς πολίτες, κατά την ταπεινή μας γνώμη)
3. Προτείνουμε τα πάγια χρήσης μιας τηλεφωνικής γραμμής κινητής τηλεφωνίας να συνδεθούν με την αξία των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων (όπως αυτή θα προκύψει από τον διαγωνισμό). Το πάγιο κόστος λειτουργίας μιας τηλεφωνικής σύνδεσης δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 2 €/μήνα και να μειώνεται αναλογικά αν τα δικαιώματα δοθούν χαμηλότερα από ΧΧΧ,ΧΧ εκ. Ευρώ. (Θα μπορούσαμε να προτείνουμε τιμή του ΧΧΧ,ΧΧ αν είχαμε τα στοιχεία που αναφέρουμε στο σημείο 2).
4. Μικρή αναφορά γίνεται στις υποχρεώσεις που θα αναλάβουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας με τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τεχνολογική ανάπτυξη και η χρήση της από όλους τους Έλληνες πολίτες. Προτείνουμε π.χ:
α. Επιστροφή (ή διαγραφή στους λογαριασμούς) του κόστους περιαγωγής σε κατοίκους των παραμεθόριων περιοχών ή και επισκεπτών τους (εφόσον αποδεδειγμένα δεν βγήκαν από τη χώρα). Επίσης πληρωμή αντίστοιχου προστίμου από την εταιρία προς το Ελληνικό Δημόσιο για την πιθανή εξαγωγή συναλλάγματος σε περιπτώσεις άσκοπης περιαγωγής. (Στο νομό Κιλκίς έχουμε πάμπολλες περιπτώσεις άσκοπων περιαγωγών, όπου οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας έδωσαν περιαγωγή χωρίς σχετικό αίτημα των καταναλωτών και δόθηκε προρυθμισμένη συσκευή σε "αυτόματη επιλογή δικτύου"!)
β. Να υποχρεωθούν οι εταιρίες στην ανάπτυξη του δικτύου WI-MAX με συγκεκριμένους ρυθμούς και με συγκεκριμένους ρυθμούς μείωσης του κόστους του.
Τέλος επισημαίνουμε ότι από το φορέα σας περιμένουμε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα με το πέρας της διαδικασίας προς ΟΦΕΛΟΣ των καταναλωτών, της Ελληνικής Κοινωνίας. Όφελος Οικονομικό λόγω των δικαιωμάτων που θα πληρώσουν οι εταιρίες και λόγω των ορίων στην τιμολόγηση των πολιτών από αυτές. Όφελος Τεχνολογικό λόγω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών στις τηλεπικοινωνίες.
Ελπίζουμε δε ότι δε θα έχουμε παρόμοιες καταστάσεις με την περίπτωση του G-max. Έχουμε την εντύπωση (και παρακαλούμε διορθώστε μας αν κάνουμε λάθος) ότι δεν έχουμε ακόμη G-MAX στην Ελλάδα παρότι "ξοδεύτηκαν" πολλές εργατοώρες σε σχετικούς διαγωνισμούς, δεν ξέρουμε αν είχε έσοδα το Ελληνικό Δημόσιο από τις σχετικές διαδικασίες, δεν ξέρουμε αν υπογράφηκαν συμβάσεις, αν καταγγέλθηκαν, αν κρατήθηκαν εγγυητικές επιστολές, κλπ.
Αναμένοντας τις ενέργειες και τις παρατηρήσεις σας για τα παραπάνω
Με εκίμηση
. . . . 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου