Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Λύση για πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου: Ενοποιημένος Τηλεφωνικός Κατάλογος


Αρ. Πρωτοκ. 243Α

Προς Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)*

Κύριοι,

Είναι προφανές ότι η υπηρεσία σας έχει την αρμοδιότητα για την μορφή των τηλεφωνικών καταλόγων 
παράγραφος 3 του άρθρου 58 του Νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012): "3. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται η μορφή των καταλόγων συνδρομητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα"

Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει υποχρέωση για έντυπο κατάλογο ούτε "απαγορεύεται" η λειτουργία του σε ηλεκτρονική μορφή. Η υπηρεσία σας πρέπει να αποφασίσει για τη μορφή του.

Είναι επίσης προφανές ότι με την υφιστάμενη κατάσταση που παρακολουθεί ο ελληνικός λαός, καλύπτονται οι απαιτήσεις ως προς το "γράμμα του νόμου" αλλά όχι η ουσία. Οι αποφάσεις σας λειτουργούν προς όφελος των εταιριών ενημέρωσης καταλόγου κι όχι προς όφελος του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη.