Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Λύση για πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου: Ενοποιημένος Τηλεφωνικός Κατάλογος


Αρ. Πρωτοκ. 243Α

Προς Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)*

Κύριοι,

Είναι προφανές ότι η υπηρεσία σας έχει την αρμοδιότητα για την μορφή των τηλεφωνικών καταλόγων 
παράγραφος 3 του άρθρου 58 του Νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012): "3. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται η μορφή των καταλόγων συνδρομητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα"

Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει υποχρέωση για έντυπο κατάλογο ούτε "απαγορεύεται" η λειτουργία του σε ηλεκτρονική μορφή. Η υπηρεσία σας πρέπει να αποφασίσει για τη μορφή του.

Είναι επίσης προφανές ότι με την υφιστάμενη κατάσταση που παρακολουθεί ο ελληνικός λαός, καλύπτονται οι απαιτήσεις ως προς το "γράμμα του νόμου" αλλά όχι η ουσία. Οι αποφάσεις σας λειτουργούν προς όφελος των εταιριών ενημέρωσης καταλόγου κι όχι προς όφελος του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη.

Σας ζητούμε λοιπόν για μια ακόμη φορά να προχωρήσετε ΑΜΕΣΑ στην ενεργοποίηση (μέσω του φορέα που έχει την υποχρέωση) και λειτουργία του ενιαίου καταλόγου μέσω διαδικτυακού τόπου όπου θα έχουν δωρεάν πρόσβαση όλοι οι πολίτες. Η ενημέρωσή του μάλιστα πρέπει να είναι συχνή, μηνιαία ή εβδομαδιαία γιατί όχι και άμεση! Καλό θα ήταν μάλιστα να συμπεριληφθούν συμπληρωματικά στοιχεία όπως του παρόχου που εξυπηρετεί την κάθε τηλ. σύνδεση.

Οποιαδήποτε "δικαιολογία" για την μη λειτουργία του ηλεκτρονικού ενιαίου καταλόγου υποτιμά πλέον τη νοημοσύνη μας, είμαστε έτοιμοι να την αντικρούσουμε και μας προβληματίζει ως προς τη θέση σας έναντι των συμφερόντων των εταιριών πληροφοριών καταλόγου.


Με εκτίμηση
-- 


* Η παραπάνω επιστολή είναι συνέχεια της παρακάτω απάντησης της ΕΕΤΤ στην επιστολή μας εδώ

 Μαρούσι,   
Αρ. Πρωτ.: 26335 / 10-07-2012

Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών
Τμήμα Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών θεμάτων
Πληροφορίες : Ε. Ζερβάνος, Ε. Μαθιού
Τηλέφωνο:      210 6151091, 210-6151137
email:              *******@eett.gr

ΠΡΟΣ :            Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Ν. Κιλκίς
                         
ΘΕΜΑ:            Ενοποιημένος Τηλεφωνικός Κατάλογος

ΣΧΕΤ:              Επιστολή σας με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 36714/22-9-2011

Αξιότιμε κε... ,
Σε συνέχεια της ως άνω επιστολής, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 58 του Νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012): «Στους τελικούς χρήστες διατίθεται στο πλαίσιο παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας:
α. ένας τουλάχιστον πλήρης κατάλογος, που καλύπτει όλους τους καταχωρημένους συνδρομητές τηλεφώνου και τους αριθμούς, σταθερούς, κινητούς και προσωπικούς, σε εγκεκριμένη από την Ε.Ε.Τ.Τ. μορφή, έντυπη ή ηλεκτρονική, ο οποίος ενημερώνεται τακτικά, τουλάχιστον μια φορά ετησίως και
β. τουλάχιστον μία αντίστοιχη ολοκληρωμένη τηλεφωνική υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου. Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη στους τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και των χρηστών κοινόχρηστων τηλεφώνων.»

Ο ΟΤΕ, ως πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, διαθέτει πλήρη κατάλογο σε έντυπη μορφή και σύμφωνα με την ως άνω διάταξη δεν υποχρεούται για τη διάθεσή του και σε ηλεκτρονική μορφή. Σημειώνεται ότι, πέραν της ως άνω διάταξης, δεν υπάρχει άλλη υποχρέωση βάσει του Νόμου για τη διάθεση καταλόγου σε ηλεκτρονική μορφή από τον πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας ή άλλο πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.
                                                             
Με εκτίμηση,


Παναγιώτης Καραμηνάς
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου