Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (Τραπεζών)

κε Πρόεδρε και μέλη του Δ.Σ του ΕΣΥΔ

Είναι γνωστό ότι οι Τράπεζες που συμμετέχουν στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ υποχρεούνται όπως και όλοι οι φορείς να διαθέτουν "Διαχειριστική Επάρκεια" που συνήθως καλύπτεται με την έκδοση πιστοποιητικού ISO9001.
Είναι επίσης γνωστό ότι την διαχειριστική επάρκεια πιστοποιούν οι διαπιστευμένοι φορείς από το ΕΣΥΔ.
Παρακαλώ λοιπόν να δούμε το θέμα της διαχείρισης του Συστήματος από τα πιστοποιημένα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
  • Οι φορείς πιστοποίησης βρίσκουν καταγεγραμμένα παράπονα από τους πελάτες των Τραπεζών (π.χ. δανειολήπτες); ή καταγράφουν μια κατάσταση σαν να μη συμβαίνει τίποτε;
  • Οι φορείς πιστοποίησης σημειώνουν "μη συμμορφώσεις" ως προς την καταγραφή (ή μη) και διαχείριση παραπόνων πελατών τους;
  • Οι Τράπεζες έχουν αναπτύξει σύστημα συλλογής παραπόνων μέσω των στελεχών τους ή περιμένουν μόνο γραπτά παράπονα από πελάτες τους;
  • Ασχολούνται τα Τραπεζικά Ιδρύματα, στην ανασκόπηση του Συστήματος που τηρούν, επαρκώς με τη διαχείριση των καταγεγραμμένων παραπόνων;
  • Τηρούν οι Τράπεζες πλήρως τη νομοθεσία; έχει ενσωματωθεί πλήρως στη λειτουργία τους η παραχθείσα από τα ελληνικά δικαστήρια νομολογία για τις μέχρι πρότινος παράνομες κρατήσεις σε συναλλαγές, έξοδα φακέλλων κλπ;
  • Υπήρξαν μη συμμορφώσεις ικανές να άρουν την πιστοποίηση Τράπεζας από κάποιον φορέα;
Για τα παραπάνω ερωτήματα προφανώς πρέπει να έχουν τις απαντήσεις οι αντίστοιχοι φορείς πιστοποίησης.
Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΑΕ (ΕΣΥΔ) ως διαχειριστής του συστήματος διαπίστευσης μπορεί και πρέπει να ελέγξει αν: 
  • τηρούν οι φορείς πιστοποίησης την πρέπουσα αυστηρότητα στις επιθεωρήσεις τους στις Τράπεζες; έχουν οι Τράπεζες τέτοια "ευρήματα" κατά τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων;
  • τηρούν τελικά οι Τράπεζες τις αρχές του Πιστοποιημένου τους Συστήματος ή θα αποδειχθεί ότι προσβάλλουν το θεσμό όπως προσβάλλουν εδώ και καιρό τη νοημοσύνη κι αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού;
  • Έχουν καταλάβει οι Τράπεζες την ουσία της λειτουργίας ενός συστήματος ποιότητας; ότι δηλαδή πρέπει να κερδίζουν παρέχοντας υπηρεσίες ικανοποιητικές για τους πελάτες τους και με τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας;
Παρακαλούμε για τις απαντήσεις-σχόλια- διευκρινήσεις σας στα παραπάνω ερωτήματα έστω κι αν ξέρουμε ότι σας απασχολούν έντονα (φυσιολογικά) ζητήματα αλλαγής λειτουργίας του φορέα σας.

Με εκτίμηση
Εκλεγμένος στο παρελθόν εκπρόσωπος των καταναλωτών στο ΕΣΥΔ από το ΕΣΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου