Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013

Σχολικά κυλικεία: Εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης. Διευρύνεται ο κατάλογος των ειδών με πρόβλεψη κατά της παιδικής παχυσαρκίας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Υ1γ/Γ.Π/οικ 81025 (ΦΕΚ Β 2135-29.08.2013) τίθενται σε ισχύ οι νέες διατάξεις που αφορούν στην λειτουργία των κυλικείων των δημόσιων  και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στον καθορισμό των προϊόντων που διατίθενται από αυτά.
Το Υπουργείου Υγείας έχει θέσει αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής, καθαριότητας και παρασκευής τροφίμων εντός των κυλικείων , σύμφωνες  με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, και περιγράφει τη διαδικασία με την οποία θα παραλαμβάνονται και θα φυλάσσονται τα τρόφιμα στα κυλικεία.