Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Μείωση κόστους σε Συμβάσεις τηλεφωνίας

Αρ. πρ. 288Α
Υπόψη Προέδρου Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της από 7-10-2013 επιστολής-καταγγελίας μας για την μη εφαρμογή εδώ κι ένα χρόνο της απόφασής σας για μείωση του κόστους τερματισμού κλήσεων από το καλοκαίρι του 2012 ( http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_0163.html ) βλέπουμε ότι ανακοινώνεται μείωση των τελών από 1-1-14 ( http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_0186.html )θεωρώντας ως δεδομένη την μη υλοποίηση της προηγούμενης απόφασής σας!
Τελικά τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα μειώσεων ή όχι; Γιατί δεν έπεσαν οι τιμές κόστους όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί; Αυξήθηκε το εργατικό κόστος ή τα "αναλώσιμα" των τηλεπικοινωνιών; Προφανώς δεν ισχύει τίποτε από τα δύο.

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

Δεσμεύσεις καταναλωτών από Συμβάσεις τηλεφωνίας

Αρ. πρ. 280Β

κε Πρόεδρε της ΕΕΤΤ

Οι εταιρίες τηλεφωνίας έχουν επιδεικτικά αγνοήσει την διαδικασία μείωσης του κόστους τερματισμού κλήσεων που είχατε αποφασίσει προ πολλών μηνών.
Μέχρι το καλοκαίρι του 2013 φαίνονταν να μην λαμβάνουν καθόλου υπόψη την υποχρέωση τους για μείωση των τελών τηλεφωνίας, ενώ τις τελευταίες βδομάδες κάνουν έναν "αγώνα" προσέγγισης πελατών με "υπερβολικές μειώσεις".
Επειδή πολλοί καταναλωτές έχουν "δεσμευτεί" σε υψηλά πάγια από νέα Συμβόλαια που έγιναν μέχρι και το καλοκαίρι του 2013 ΧΩΡΙΣ να γνωρίζουν την απαίτηση για μείωση τιμών που είχατε ουσιασικά επιβάλλει