η ΕΝΩΠΚΑ

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Ν. Κιλκίς δημιουργήθηκε το 2004 και είναι σήμερα μια από τις πιστοποιημένες Καταναλωτικές Οργανώσεις κατά τα κριτήρια της νομοθεσίας Αρ. Μητρώου Ενώσεων Καταναλωτών Γεν. Γρ. Καταναλωτή: 64/26-5-2004
Συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος στην Ομοσπονδία Καταναλωτικών Οργανώσεων ΠΟΜΕΚ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.


Οι δημοσιεύσεις που βλέπετε σ' αυτό το ιστολόγιο είναι μέρος από τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις μας σε διάφορα θέματα και προσπαθούμε να τις ανανεώνουμε συνεχώς.